PRIMARIA COMUNEI DOBRIN

Judetul Salaj

AGRICULTURA

    Economia
    Ramura de baza a dezvoltarii economice este agricultura. Din suprafata totala a comunei de 4000 ha, terenurile  agricole ocupa o suprafata de 2971 ha, adica 74.28%, iar padurile - 194 ha (4.85%). Diferenta suprafetei de 835 ha este ocupata de ape, sosele, drumuri, constructii si alte terenuri. Terenul agricol este repartizat astfel:
 • 2071 ha - teren arabil,
 • 570 ha - pasuni,
 • 175 ha - fanete,
 • 144 ha - vii,
 • 11 ha - livezi,
    Principalele culturi agricole sunt:
 • grau,
 • porumb,
 • ovaz,
 • sfecla furajera etc.
    Din cele 35 unitati economice ce-si desfasoara activitatea pe teritoriul comunei:
 • doua sunt unitati de profil agricol,
 • 3 - unitati in domeniul industrial,
 • 16 - unitati prestari servicii
 • 14 unitati comerciale.
    Comuna dispune de terenuri aflate in proprietate privata disponibile pentru vanzare, pretul unui ha de teren fiind de aproximativ 5.000.000 lei - teren extravilan si 25.000.000 lei - teren intravilan. Cameserii cu traditie in comuna pot fi amintite cea de fierar si lingurar.
    Suprafata comunei Dobrin  este de 4000 ha, ceea ce reprezinta 1.03% din suprafata judetului, din care:
 • arabil - 2002 ha
 • fanete - 481 ha
 • pasune - 557 ha
 • vii - 137 ha
 • livezi - 162 ha

    Caracteristicile pedologice ale solului - In comuna Dobrin se intalnesc urmatoarele tipuri de soluri:
    Solurile brune argiloiluviatice, situate in special pe dealurile cultivate cu vii si pomi fructiferi. In general sunt soluri cu fertilitatea scazuta, cu continut mic de humus, cu aprovizionare slaba cu azot total si indeosebi fosfor mobil si aprovizionare mijlocie cu potasiu mobil. Majoritatea suprafetelor prezinta reactie acida, care trebuie corectata prin aplicarea periodica a amendamentelor calcinoase.
    Solurile  brun-roscate de padure, sunt raspandite in majoritatea zonelor comunei Dobrin. Datorita excesului de umiditate sunt folosite in mare parte ca pasuni si fanete, dar si ca arabil in zonele mai drenate. Majoritatea acestor zone au un potential de  productie scazut, amplificat si de excesele de umiditate provenite din infiltratia  apelor de suprafata. Pentru a obtine productii sigure, necesita lucrari de captare si evacuare dirijata a excesului de umiditate precum fertilizari cu ingrasaminte organice si minerale.
    Cresterea animalelor – Pe teritoriul comunei cresterea animalelor se face in gospodarii individuale.  Situatia colectivitatilor de animale este prezentata mai jos, dupa cum urmeaza:
 • bovine
 • cabaline
 • ovine
 • porcine
 • pasari.
    Ocupatia principala a locuitorilor a constituit-o agricultura, cultura vitei-de –vie, a pomilor fructiferi si cresterea animalelor. In prezent, in localitatea Doba si Dobrin exista  ferme de producere de ciuperci champignon.Pomicultura dispune de o suprafata pomicola cultivata cu: meri, piersici, pruni, nuci, visini, ciresi si vita-de-vie.

» HCL Nr. 3/2007 Privind stabilirea veniturilor nete anuale ce este posibil de realizat in anul 2007 la principalele produse agroalimentare, din valorificarea si utilizarea unor bunuri mobile si imobile - HCL Nr. 3/2007 Privind stabilirea veniturilor nete anuale ce este posibil de realizat in anul 2007 la principalele produse agroalimentare, din valorificarea si utilizarea unor bunuri mobile si imobile